Penilaian Sertifikat Tridharma iDuHelp! (Januari 2015 – Juli 2015)

Pengabdian Tridharma pada Perguruan Tinggi Raharja terdapat beberapa macam, salah satunya adalah Tridharma iDuHelp!. Untuk menjadi operator iDuHelp! harus mengikutiTraining iDuHelp! terlebih dahulu, jika sudah dinyatakan lulus maka operator bisa melakukan pengadian tridharma iDuHelp! selama 1 semester lamanya. Setiap bulan akan ada rekapan performa operator.

Untuk periode Januari 2015 – Juli 2015 operator sudah melakukan pengabdian tridharmanya, berikut adalah hasil penilaian sertifikat tridharma iDuHelp!, yaitu :

No
NIM
Nama Lengkap
Nilai
Absensi
Grade
H TH T I
1  1222474044  Eka Purnama Harahap  27  –
2  1212472769  Dwi Maya Suhainingsih  26  1
3  1122468976  Evi Hana (2 maret)    11 3  4
4  1212474171  Isma Damayanti  25
5  1211473990  Siti Pujianingsih  27
6  1323375313  Nidia Ardiyani (2 maret)    –  –
7  1233473400  Gustasari  24 3  –
8  1333476380  Ahmad Acep Adang Ruhiyat (2 maret)    –  –
9  1133469647  Muhammad Syarif (2 maret)    –  –
10  1222472352  Ely Susanti  25 1  1  –
11  1221473324  Nia Levianty Kosasih  21 1–  –  3
12  1323376159  Anisya Dinda (2 maret)    –  –  – – 
13  1323376401  Dini Andriani (2 maret)    –  –  –  –
14  1233473662  Bintang (2 maret)    – – 
15  1323376527  Gita Kurnia (2 maret)   –  –   –
16  1322377489  Desi Wiriyanti 20 4  3  –
17  1433478681  Adit Satria Nurhuda (2 maret)    –  –  –
18  1322377490  Yunny Nuraeni  23 1  1  –
19  1133469143  Mohamad Reza Kurniawan (2 maret)    –  –  –
20  1322377488  Eva Setiawati  24  –
catatan :
A = >100
A = 91 - 100
B = 81 - 90
C = 71 - 80
D = 61 - 70
E = 0 - 60
H = Hadir
TH = Tidak Hadir
T = Telat
I = Ijin
Referensi :

Leave a Reply